Condicions Generals

El dret a un descompte per a estudiants només es pot atorgar a les persones que compleixin amb els requisits. Tallers de la Festa es reserva el dret de realitzar canvis en la seqüència i el contingut del programa dels tallers, així com de reemplaçar a l’instructor en cas de malaltia. En cas que l’organitzador cancel·li el curs, les quotes de participació seran reemborsades. Les despeses addicionals relacionades amb el viatge no seran reemborsades.

Pagament i Cancel·lació

Els participants han de pagar la seva quota de participació abans de la seva participació al taller. En cas de cancel·lació es mantindran 50€ per a despeses de gestió. S’aplicarà una tarifa de penalització de 200€ (més de la tarifa de 50€) per cada cancel·lació realitzada aquí a un mes abans de la data d’inici del taller. No es realitzarà cap reemborsament als participants que no cancel·lin abans de dues setmanes abans de la data d’inici del taller. La persona registrada té l’opció de nomenar un substitut perquè assisteixi al seu lloc. Si no s’arriba al nombre mínim de participants, el curs es cancel·larà amb un mes d’anticipació i s’informarà als participants immediatament.

Assegurança

Cada participant és responsable d’organitzar una cobertura d’assegurança suficient per a la durada del taller: assegurança d’accidents, responsabilitat i salut per a viatges a l’estranger i robatori per als efectes personals. L’organitzador no es fa responsable dels costos o danys. Per a tots els cursos i activitats ofertes, l’organitzador no serà responsable dels danys a persones o béns.

Propietat Intel·lectual

Per a tots els dissenys i treballs produïts durant els tallers, el Col·lectiu Frontera es reserva el dret de conservar aquests objectes i utilitzar-los sense limitació amb fins educatius. Si el Col·lectiu Frontera pretén utilitzar comercialment un disseny, el dissenyador té dret als drets d’autor habituals. Cada dissenyador és el propietari del seu disseny i té els drets per a continuar amb el desenvolupament i la producció del producte.

0