Una declaració pública de principis i intencions, sovint de naturalesa política o artística. El manifest consisteix en una peça documental mitjançant la qual es donen a conèixer diverses idees o problemes d’una manera intensa i concloent. Una expressió reivindicativa que simbolitza la voluntat d’estil d’un grup d’artistes o d’un nou moviment.

—Per compartir

—Per debatre

—De descans

—Per experimentar

—D’humor i ironia

—Per investigar

—En moviment

—Per provocar

—De reflexió

—De diversió

0